Det heile dreiar seg om korvidt Havilafjord faktisk hadde forkjøpsrett på Sogn og Fjordane fylkeskommune sine aksjar i Fjord 1, som fylkeskommunen med ei røyst overvekt selde til Torghatten. Ein av Fjord 1 sine konkurrentar. No er i alt sju dagar sett av til rettssaka, som finn stad i Fjordane Tingrett i Førde. Det skriv Nett.no.

Konkurransetilsynet skal gi si avgjerd i saka denne veka, seinast torsdag, men Havilafjord vil uansett ha ei prinsipiell avklaring på dette, i forhold til Aksjelova og minoritetseigarane sine rettar.

- Vi meiner vi at vi har ei god sak, seier Per Sævik til Nett.no.

Om Havilafjord vinn denne saka, vil selskapet krevje at dei får kjøpe fylkeskommuna sin del av aksjane, slik at dei då blir eineeigar av transportselskapet.