Føraren av ein personbil fekk seg litt av ein kipp då han skulle gjennom Aurvågtunnelen onsdag klokka 15.00. Brått kom eit vogntog over i feil køyrebane, fordi føraren ville køyre forbi ein annan bil. Det var på hekta før bilane small ihop. Føraren av personbilen har meldt hendinga til politiet, og han har også sikra seg kjenningsteikna på vogntoget.