Her blir offshorefartøyet lasta på skipet som skal ta det til Kina

foto