Ønsker ikkje utviding av næringsareal på Risneset - vann ikkje fram

foto