Jula vart ikkje normal likevel – dette er dei strenge tiltaka som gjeld