– Vi har lyst til å gje noko tilbake til kyrkja

foto