Engh: – Kommunen kan leggje til rette for busetting