Det beste resultatet i selskapet si 16-årige historie