Skular og barnehagar ikkje kompensert for ekstrautgifter

foto