Vikebladet Vestposten har fått tips om at Netcom-kundar opplever problem med mobilnettverket.

Dette bekreftar Netcom på sine heimesider. Der skriv dei at problem gjeld både samtale og data-bruk (internett), men det gjeld kun 2G.

Kommunikasjonsrådgjevar Charlotte Erikstad i Netcom seier til Sunnmørsposten at dei har hatt eit straumbrot. Det skal ha vore retta på i 11-tida. På nettstaden deira står det likevel at rettetida er estimert til kl. 16:00.

Problemet rammar Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.