Teknisk utval i Ulstein kommune slutta samrøystes opp om tilrådinga frå kommunalsjefen.

Sunnmøre folkehøgskule får byggje om, som omsøkt, men bør finne ein annan farge rundt vindauga enn dei hadde tenkt.

Sufh vil byggje om