NAV Møre og Romsdal har sendt ut ei pressemelding som seier at sjukefråværet har gått lit ned siste kvartal. I fylket er sjukefråværet på 5,5 prosent, noko som er 0,1 prosentpoeng høgare enn landssnittet.

Frå tidlegare analysar har NAV sett at konjunkturane i arbeidsmarknaden påverkar sjukefråværet. Høg vekst i arbeidsløysa gir ofte vekst i langtidssjukefråværet.

- Sett i lys av dette er det godt å sjå at sjukefråværet i fylket likevel har gått ned siste året, kommenterer fylkesdirektør Stein Veland i pressemeldinga.

Hareid

Sjukefråværet i Hareid kommune var i 3. kvartal 2016 på 6,2 prosent. Det er det lågaste det har vore på ei stund. Til samanlikning var det på 6,9 prosent i 1. kvartal 2016 og 6,7 prosent i 4. kvartal 2015.

Ulstein

Sjukefråværet i Ulstein kommune var i 3. kvartal 2016 på 4,5 prosent. Ved 4. kvartal 2015 var det på 5,0 prosent, 1. kvartal 2016 var det på 5,1 prosent.