- Vi har no sjansen til å vere pådrivar slik at bilane i Møre og Romsdal bruker meir miljøvennleg drivstoff, sa Gjerde under debatten i fylkesutvalet måndag. Hareidsordføraren er gruppeleiar for Venstre i fylkestinget - og sit i fylkesutvalet. I forslaget sitt ser Gjerde leveransar til fylkeskommunen i samanheng med drivstoff til innbyggjarane: Det er ikkje nok å kunne levere miljøvennleg drivstoff til fylket, drivstoffet må også kunne leverast til folk flest, skriv Sunnmørsposten.