Torbjørn Måseide legg ikkje skjul på at han sjølv er ein ivrig skigåar. Men presiserer at han er ikkje ute etter å ta dei som ikkje er så glade i å gå på ski, men føretrekkjer å ta beina fatt. Helsesjefen i Ulstein respekterer fult ut at nokon vil gå på beina. Det han synest er synd er at nokon av turgåarane trakkar midt i skiløypa. Då øydelegg dei løypene, noko som har irritert fleire skiløparar. Måseide oppmodar folk som vil gå utan ski om å gå utanom skispora, eventuelt gå tur ein annan stad. Skiløypene blir køyrde opp med to parallelle par med spor. I midten av spora er det høve til å gå på beina utan å øydeleggje for skigåarane. - Folk bør lære seg å respektere skiløypene. Både for dei tek seg bryet med å lage til løypene og for skigåarane, meiner Måseide.

Unødig

Arne I. Jørgensen nyttar skia sine flittig. Han har sjølv irritert seg over at skispora blir øydelagde av folk som trakkar midt i. Jørgensen trur det har samanheng med ein manglande skikultur på øya. Skiløparen påpeikar at han er glad for å folk kjem seg ut og går tur, men meiner det skulle vere unødig å trakke i skispora.

Bilar på fjellet

Skigåarane er òg plaga av bilkøyring på fjellet. Ein del bilistar med firehjulstrekkarar liker å prøve ut bilane sine på fjellet i djupsnøen for å sjå kor langt dei kjem. Særleg er dette populært opp i gjennom Fjellsbrekkene. Måseide seier at bilkøyringa øydelegg for skigåarane. Dei djupe bilspora i snøen gjer det vanskeleg å ploge når dei renn ned att frå fjellet. Helsesjefen kan opplyse om at han har diskutert problemstillinga med teknisk sjef i kommunen for å høyre om det er mogleg å sperre av vegen på noko vis som ikkje øydelegg for turgåarar, skiløparar eller ungar som renn seg på akebrett. Tidlegare når dei har sett opp sperringar, har dei opplevd at bilistar for å prøve ut kreftene til bilane sine har fjerne sperringane. Så det bør vere noko som er sterkt nok.

Skigåarane er plaga av at folk trakkar sund skiløypene.
Turgåarar trakkar i skiløypene.
Det er fint å gå tur over Gamleeidet når sola skin på den kvite snøen.
Helsesjef Torbjørn Måseide oppmodar folk om å kome seg på tur i finveret. Men dei som vil gå til fots bør halde seg unna skiløypene.