Han ringde sporens til fosterfamilien, og var ikkje sein om å hente han heim. Dei var ikkje langt frå kvarandre, berre på kvar si side av elva på indre Hareid. Men Kristoffer hadde vore sjuk av vannkoppar, og kunne ikkje gå ut og rope etter han. Hunden Pia rår no korga si aleine, og finn seg vel til rette med det.