Det er ei etterlengta ferje som kjem til Hareid i kveld. Både næringslivet og folk flest i regionen har vore frustrerte over det dårlege ferjesambandet mellom Hareid og Sulesund i år. I periodar har det vore berre "Vardehorn" som har gått i skytteltrafikk over fjorden. Og då ferjeselskapet endeleg klarte å hoste opp ei ferje var det 60-bilars ferja "Røsund" som vart resultatet. Ikkje har ho klart å ta alle bilane i køen, og ikkje har ho klart å halde ruta. Men frå i dag lovar altså ferjeselskapet at det skal bli betre bollar. Som dei fleste truleg kjenner til rende Melshorn seg inn i moloen på ytre Hareid i september i fjor. At ein trustar vart skadd i dasken forbausa få, og ferja var ute i drift i fleire veker medan han vart reparert. Men etter ei stund melde det seg nye problem med thrustaren, og ferja var atter ute av drift. I tillegg segla ho på dispensasjon frå Skipskontrollen, for huda under skroget hadde fått rifter. Ferja vart segla til Fiskerstrand Verft 5. februar for reparasjon, men brann i ein tank om bord i fiskebåten "Eros" gjorde at ferja ikkje fekk plass i dokka så raskt som planen var. Det gjekk raskare å reparere Melshorn enn først venta då ho endeleg kom i dokk, opplyser overstyrmann Ove Løvoll på Vardehorn. Til liks med resten av mannskapet er han glad for at Melshorn er i full drift att frå onsdag av. Sjølv om dei fleste reisande har vist forståing for situasjonen har det vore hektisk medan Melshorn har lege på verkstad. Og vesle Røsund startar onsdag morgon på turen nordover att.