Rolls-Royce plc, som er notert på børsen i London, la nyleg fram gode resultat for 2006. Omsetninga har auka frå 81 milliardar kroner i 2005 til nesten 90 milliardar kroner i 2006. Resultatet før skatt har økt tilsvarande til 8,7 milliardar kroner. Aktiviteten til Rolls-Royce i Noreg er først og fremst innan marinedivisjonen. Også marinedivisjonen har hatt ei positive utvikling i 2006. Omsetninga auka frå 13 i 2005 til 16,3 milliardar kroner i 2006. Driftsresultatet gjekk opp fra 1,1 til på 1,2 milliardar kroner. 2/3 av aktiviteten i Norge er innan offshoresegmentet og 1/3 mot andre typar farty. Omsetninga for de norske bedriftene i 2005 var på 4,8 milliardar kroner. Tilsvarande tall for 2006 er ennå ikkje klart.