Ei Hareidskvinne hindra politiet i å gjere ein arrestasjon ved mellom anna å sette seg inn på førarsida av politibilen. Då ho nekta å gå ut igjen måtte politiet bere henne ut. For denne overtredelsen vart kvinna straffa med ei bot på 4000 kroner, skriv Sunnmørsposten.