Etter det lokalavisa veit har det alt vore tre møte om lista, og det er fleire profilerte personar både frå Hjørungavåg, Brandal, Bigset og Hareid som jobbar med å sy saman lista. Men ingen av dei avisa har kontakta er villige til å kommentere saka enno. Nytt møte er på troppene i neste veke.