Ulstein kommune gjev dei lov til å byggje ut huset tre meter, og det er alt inngått avtale om kjøp av grunnen. Det er Sporstøl Arkitekter AS som har hatt oppdraget med å teikne tilbygget. Dei tek sikte på å ha tilbygget klart til 1. desember 2007.