- Vil prøve å finne alternativ til skulenedlegging

foto