I den siste oppdaterte politiloggen frå Sunnmøre politidistrikt måndag kan vi lese ei melding om utanlandske steinleggarar som tek seg til rette på søre Sunnmøre.

I meldinga kjem det fram at folk har klaga på at knust beleggingsstein, stein, grus og mold har blitt tippa på privat eigedom. Det er også kome klager om camping på privat eigedom.

Politiet går no ut med ei oppmoding om å ikkje inngå avtale med steinleggarane.

- Det har vore saker der oppdragsgjevar har kome i økonomisk ansvar ved å inngå avtale med denne form for arbeidskraft, fortel operasjonsleiar Johan Arnt Overøye i Sunnmøre politidistrikt.

Meldinga gjeld alle kommuner på søre Sunnmøre.