Politiet har fått meldingar frå fleire stader om glatt vegbane.

Dette gjeld både ytre og indre strøk av distriktet.