Kommunalsjef Kai-Rune Bjørke seier til NRK Møre og Romsdal: at det ikkje er grunn til å bekymre seg, og at han ikkje har høyrt at nokon andre av dei tilsette ved Hareid rådhus heller er bekymra.

Det var Vikebladet som først omtalte asbest-mistanken. Onsdag fekk kommunen svar på prøvene. Testen påviste kvit asbest. Det bekymrer dei tilsette.

– Tilbakemeldingane er svært blanda. Nokre er veldig bekymra. Vi har hatt, og har, folk som er sjuke. Når ein då blir eksponert for dette på arbeidsplassen, så er det klart at det er fleire som spør seg selv om dette kan ha hatt noko å seie, uttaler Ose.

– Med det er nesten ikke mogleg å vite med mindre ein har fått asbestose. Det blir ein nesten aldri kvitt, sier han.

Asbestfrykt på Hareid rådhus: