Mattilsynet opprettar restriksjonssone på Søre Sunnmøre