Mattilsynet opprettar restriksjonssone på Søre Sunnmøre

foto