Skipstunnel på Stad får midlar i statsbudsjettet

foto