Inviterer til stranddag med foodtruck og gratis utlån av SUP-brett og anna fritidsutstyr