– Om nokre få år vil desse elevane vere mellom våre eigne tilsette

foto