Odd Kåre Wiik ved teknisk etat i Ulstein kommune varslar om at det vil bli vassutkopling på Strandabøen torsdag 2. august.

Ifølgje kommunen vil vatnet vere kopla ut mellom 08.30 – 15.30 fordi det skal utførast koplingsarbeid på ei ny vassleidning i Hasundvegen.