Ugjerninga skjedde då mannen leverte tilbake felles barn. Kvinna melde episoden til politiet klokka 18.00 same dag. Ho skal ikkje ha drege til legevakta den kvelden, men ville kanskje gjere det neste dag.