Det som er heilt klart er at det er Trelleborg Offshore som står bak produktet.

Dei fleste som har sendt inn forslag til kva dette er meiner det er snakk om eit flyteelement eller beskyttelse for eit sigerør eller "riser". Utifrå biletet kan det sjå ut til at den gule plastkonstruksjonen er det Trelleborg kallar ein "Riser guard".

Takk for alle tips og innspel.