Helge Kjell Saunes og Reidar Saunes tilbyr kommunen å erverve området til den prisen som Ulsmo Eiendom var villige til å gje for heile området. Etter det Helge Kjell Saunes kjenner til skal kommunen vere interessert i tilleggsjord mot aust.