Ditt Distrikt blir i desse dagar delt ut til alle husstandar og bedrifter i Eid, Gloppen, Hareid, Herøy, Hornindal, Sande, Selje, Stryn, Ulstein, Vanylven, Volda, Vågsøy og Ørsta. Til saman distribuerast det 33 000 katalogar i området. Sidan 1990 har Ditt Distrikt gjennomført ein teiknekonkurranse for å finne ei fin teikning som kan pryde framsida av katalogen. Teiknekonkurransen er for sjetteklassingane i området. I fjor var det ein elev frå Bigset skule i Hareid som vann teiknekonkurransen, og i år var det ein elev frå Hjørungavåg skule i Hareid. Lærar Kirsten Overå til klasse 6a ved Hjørungavåg skule har ikkje noko forklaring på kvifor det er elevar frå Hareid som ofte vinn denne konkurransen. Når ho tek ei handsopprekking i klassen på kven som har delteke i konkurransen i år syner det seg at det er nesten heile klassa. Årets tema var å teikne fritidsaktiviteten sin. Teikninga til Elise syner ein glad jentegjeng som kosar seg mellom trea rundt eit bål. Og sjølvsagt skin sola frå ein skyfri blå himmel. I tillegg til å få æra av å pryde Ditt Distrikt vann Elisa ein mp3-spelar, og klassen fekk ein pengepremie på 2000 kroner. Det er ikkje første gong Elisa Folgerø Sandnes vinn ein teiknekonkurranse. Då ho gjekk i andreklassen teikna ho omslaget til 17. mai-brosjyren. Men Elisa røper at ho eigenleg ikkje er så glad i å teikne, så ho har ingen planar om å bli teiknar. Klasse 6a feira sigeren med bollar og brus. På spørsmål om kva dei liker best å teikne svarer gutane kjapt fotball, bilar og båtar. Svaret frå jentene sit litt lenger inne. Men når dei får tenkt seg litt om svarer dei at dei godt liker å teikne dyr og menneske og alt slikt.