Måndag morgon hadde RS Emmy Dyvi vore på Eggesbønes og dykka på ein ringnotsnurpar. På veg mot Ålesund passerte skøyta trålaren Quo Vadis ved Herøyterminalen. - Ikkje lenge etter - i det vi passerte Flørauden - vart vi oppkalla av MS Quo Vadis. Då hadde trålaren mist straum og motor og dreiv rett mot Byholmane i kuling og snøbyer, fortel skipper Stig Skarshaug på RS Emmy Dyvi. Byholmane ligg i Ulsteinfjorden rett sør for Vattøya. Redningsskøyta snudde, og 10 minutt seinare var dei ved havaristen - som då berre var 15-20 meter frå land på den nordlegaste av Byholmane. - Vi fekk slepar om bord i full fart og klarte akkurat i tide å få Quo Vadis ut av fare, fortel Skarshaug. Redningsskøyta heldt så havaristen til han fekk i gang igjen maskina. Deretter eskorterte Emmy Dyvi Quo Vadis til kai i Torvika.

Trålaren Quo Vadis høyrer heime i Vedavågen. Båten heitte "Morten Einar" fram til han vart overteken av Norli AS i Vedavågen 20 september i 2006. Båten vart opphavleg levert av verftet Ulstein Hatlø i Ulsteinvik i 1978 som ringnotsnurparen "Torbas" til eit herøyreiarlag.

Trålaren Quo Vadis ved på Mjølstadneset i herøy laurdag. Foto: Aksel Knutsen
Trålaren Quo Vadis var berre 15-20 meter frå fjøresteinane då RS Emmy Dyvi stramma sleparen. Foto: Foto: RS Emmy Dyvi