Kandidatane kan kome frå alle bransjar innan industri, handverk og service.

Ein kan levere forslag elektronisk til www.mrfylke.no eller på annan måte til Møre og Romsdal fylkeskommune, Regional- og næringsavdelinga, Fylkeshuset 6404 Molde.

Frist for innlevering av forslag er 1. februar. Prisen blir delt ut på fylkestinget i april.