Smp. no melder om at Ulsmo Eiendom AS og Ålesund kommunale Eiendom KF kjøpte kvar sin halvpart av slakteritomta på Voldsdalsberga. Tomta er på 20 400 kvm. Bygningsmassen er på 12 700 kvm. Prislappen var på 57 millionar kroner.

Siste dyret på slakteriet vart slakta i mars i 2011.

Eigedomsselskapa tek over eigedomen førstkomande fredag. Eit nytt framlegg til reguleringsplan for området er under arbeid.