Utdanningsdirektoratet tilrår å avlyse skriftleg eksamen

foto