– Honnør til FrP for viktige gjennomslag for den maritime klynga

foto