Hareid kommune fekk inn 94 søknader då dei lyste ut ferievikarstillingar i velferdssektoren 2015.

Av dei 94 er 83 kvinner og 11 menn.

Dei aller fleste søkjarane kjem frå Hareid og Ulstein, men her er også nokre frå utlandet, t.d. frå Italia, Sverige og Polen.