Det har meldt seg mange gode søkjarar til dei ledige stilllingane som fysioterapeut (driftstilskot) og folkehelsekoordinator i Ulstein, melder nettsida til Ulstein kommune.

Blant søkjarane til folkehelsekoordinatorstillinga er kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol.

Tilsetjingane skal skje med det første.