Dei tre elevane bur i ved Garsholhaugen i Ulstein kommune. Sjølv om skulevegen deira er under 6 kilometer, som er grensa for gratis skyss, meiner dei vegen er så farleg, at dei har krav på gratis skyss. Strekninga langs riksvegen frå Garsholhaugen og til Ulstein vidaregåande høver verken for syklande eller spaserande, særleg ikkje når det er mørkt, slik det er ein stor del av skuleåret. Administrasjonen i fylkeskommunen har ikkje gjeve dei tre medhald. Men fylkespolitikar Gunn Berit Gjerde (V) kjenner vegen og vil tale elevane si sak på møtet i dag. Så står det att å sjå om fleirtalet i klagenemnda/fylkesutvalet sluttar seg til synspunkta til Gjerde.