Etter at den eine ferja som trafikkerer Hareid - Sulesund var ute av drift heile førre veke, har både politikarar og trafikantar retta eit kritisk blikk både mot reiarlaget og mot Statens Vegvesen. Det viser seg at vegvesenet ikkje har vore heilt føre vàr med omsyn til situasjonar som kan oppstå på ei så belasta strekning som Hareid - Sulesund: - Det er ikkje stilt krav om at dei skal ha disponibel ei reserveferje. Men kontrakten krev at reiarlaget skal gjere det som er mogleg for å skaffe reserveferje. Det er eit nesten like sterkt krav, slik eg ser det, seier konstituert trafikksjef, Rune Larsen, i samtale med Sunnmørsposten. Bilferja "Melshorn" vart først sett inn igjen i normal drift måndag denne veka - etter at ho fekk tekniske vanskar førre laurdag. Larsen ser det uheldige i ei vekes driftsavbrot, men vil ikkje uttale seg om konsekvensane for ferjereiarlaget. Ordførar Gunn Berit Gjerde i Hareid tok måndag opp saka i fylkesutvalet. Utvalet ber Statens Vegvesen skjerpe inn rutinane slik at erstatningsferjer med tilstrekkeleg kapasitet blir sette inn når ferjer i trafikk fell ut. Politikarane ber også vegvesenet om ein rapport. Statens Vegvesen ber i sin tur ferjereiarlaget om ein rapport, der dei legg fram sin versjon av saka, skriv Sunnmørsposten.