- Vi sel veldig mykje vatn. Både flasker og større dunkar, fortel styrar Cathrin Elvanes ved Coop-marked i Gjerdsvika i samtale med Vestlandsnytt. For tida er abonnentane knytte til vassverka i Gursken og Gjerdsvika oppmoda om å koke drikkevatnet. Årsaka er ein teknisk feil i vassrensinga. Det er fare for at bakteriar kan kome inn i forsyningsnettet. Men salet av drikkevatn i butikkane i Sande steig alt tidlegare i vinter - etter at folk hadde kjent både myrsmak og lukt av vatnet.