Det skjer på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Fredrikstad, der kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kulturskolerådets styreleder Aase Sætran deler ut prisen.

Prisen Årets kulturskulekommune blir tildelt en kommune som gjennom sin kulturskuleverksemd viser at den prioriterer tilbodet særleg høgt, og som kan tene som en føregangskommune overfor andre.

Sist prisen vart utdelt, i 2007, var det årets landsmøte-vertsby Fredrikstad som fekk den gjeve prisen. Kunnskapsministeren talerNorsk kulturskoleråds landsmøte 2010 arrangerast 21. og 22. oktober i Fredrikstad. Nærmare 170 deltakarar samlast, derav 86 landsmøtedelegatar.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsens skal – ved sida av å vere prisutdelar – også tale til landsmøtet.Torsdag blir det landsmøtedebatt.

Tema er Kulturskuleutvalets ferske rapport; ”Kulturskulelyftet”. Innleder er utvalsleiar Hans Ole Rian.På landsmøtemiddagen same kveld skal Norsk kulturskoleråds heiderspris blir utdelt. Prisen er den høgste utmerking som gis av Norsk kulturskoleråd.

Heidersprisen blir tildelt personar som gjennom sitt virke har hatt vesentleg betydning for den norske kulturskulerørsla. Fornya tillit?Om valkomiteens innstilling blir landsmøtets vedtak vil det bli mye velkjent i det styret. Leiar Aase Sætran blir føreslått attvald, det same gjelder styremedlemmene Trygg Jakola, Lars Jegleim, Toril Tveit Munthe-Kaas, Gunnar Skaar og Randi Gran Tørring.

Berre nestleiarvervet vil garantert tilfalle en ny person. Ingvild Aas vel å takke for seg etter to periodar i styret. Valkomiteen har innstilt Ågot Valle frå Hordaland som ny nestleiar.

Tidlegare prisvinnararDesse er tidlegare kåret til

Årets kulturskulekommune: 2009: ikkje utdelt

2008: ikkje utdelt

2007: Fredrikstad

2006: Skien 2005: Eidsvoll

2004: Østre Toten

2003: Asker 2002: Tromsø

2001: Bergen

2000: Porsgrunn

1999: Trondheim

1998: Kåfjord

1997: Namsos