Skal lage felles turvegplan: – Kommunegrensene eksisterer ikkje på tur