Brukar vinterferien til leik og læring om teknologi