Spørsmålet avisa stilte i veke 6, var dette: Bør stat og kyrkje skilje lag? fleirtalet, 56,3 prosent svarte ja, medan 43,8 prosent vil halde på statskyrkja. I alt kom der inn 112 stemmer; 63 ja og 49 nei. Spørsmålet i veke 7 er dette: Bør Ulstein og Hareid opne for sal av øl i butikkane? Svaralternativa er "ja", "nei" - eller "som no i ølmonopol".