Komande onsdag streikar medlemene i Fellesforbundet og El & It i ein time ved Ulstein Verft Foto: Leiv Arne Grimstad

Markeringa skjer i Velferdskantina.

Streiken er ei politisk markering mot innlemming av Eus vikarbyrådirektiv i norsk rett. Innlemming av direktivet vil kunne føre til at hovedregelen ikke lenger skal vere fast tilsetting, men auka bruk av mellombels tilsette og innleie, og svekking av Arbeidsmiljøloven og faglege rettar.

Det er streike- og møteplikt for alle medlemer, og alle blir trekt en time i lønn.

JA TIL FAST ANSETTELSE!

JA TIL STERKE FAGLIGE RETTER!

JA TIL VETO MOT VIKARBYRÅDIREKTIVET!

POLITISK STREIK

Klubbstyrene i El & IT og Fellesforbundet ved Ulstein Verft har vedtatt politisk streik for alle sine medlemmer onsdag 18.01.2012 kl. 12.30-13.30.

Markeringen vil foregå i Velferdskantina.

Streiken er en politisk markering mot innlemming av Eus vikarbyrådirektiv i norsk rett. Innlemming av direktivet vil kunne føre til at hovedregelen ikke lenger skal være fast ansettelse, men økt bruk av midlertidig ansatte og innleie, og svekkelse av Arbeidsmiljøloven og faglige rettigheter.

Det er streike- og møteplikt for alle medlemmer, og alle blir trekt en time i lønn.

Klubbstyrene

JA TIL FAST ANSETTELSE!

JA TIL STERKE FAGLIGE RETTER!

JA TIL VETO MOT VIKARBYRÅDIREKTIVET!