Uteområdet på Brandal skule har nettopp fått ei etterlengta oppgradering, men i vinterferien vart det ramponert. Den nyoppsatte leikarhytta hadde fått alle vindauga knuste, og ein Postmann Pat-bil var flytta langt ut på fotballbana. Han hadde også fått vindua knust, dørhandtaka var avrivne og bilen var også prøvd sett fyr på. Dei er ikkje meir enn litt over ei veke sidan leikene vart sett opp, og dei er enda ikkje heilt ferdige. Likevel er det faktisk andre gongen dei har vore utsett for hærverk. – Før vinterferien vart bilen ramponert av nokre større ungar. Dei velta den, og prøvde å sette fyr på den. Men dei kom og bad om unnskyldning og ville hjelpe til å reparere den, noko som eg synest var positivt. Eg trur ikkje det er dei same ungane som har gjort det denne gongen. To personar har vore observert av ein mann som gjekk tur fredagskvelden. Dersom nokon andre har sett noko så ta kontakt, oppfordrar Aud Grimstad, styrar ved skulen. Sponsa av lokale krefter Med ein tynnsliten økonomi frå før, er det ikkje alltid så lett å finne pengar til ting som eit variert uteområdet. Det var difor ekstra kjekt at lokale krefter gjekk saman og sponsa borna med pengar til oppgradering. Det var med pengar frå Brandal IL, Saniteten og Brandal vel dei kunne sette i gang med å sette opp leikarhytta og bilen. – Det er trist å måtte gå ut med noko så negativt. Vi har ei flott bygd med ein funksjonell skule, kjekke barn og foreldre som stiller på dugnad. Frivillige prøver å gjere noko positivt for at barna skal kunne ha det kjekt, men så er det nokon som ikkje greier å la vere å øydeleggje. At dei ikkje ser at det er berre seg sjølv dei øydelegg for. Det er rett og slett tragisk, fortvilar Aud Grimstad. Det var ikkje berre dei vaksne som vart skuffa. Det var mange ungar som var triste og ikkje forstod kvifor nokon ville øydeleggje for dei. – Vi må snart lage leiker i stål, sukkar Jakop Valmli i 2 klasse. Skulen og skuleplassen er mykje brukt av bygdefolket og det er den einaste leikeplassen i bygda. Det er eit fleirbruksområdet som idrettslaget også har avtale med skulen om å bruke. Det hadde vert kjedeleg om ein måtte stenge av plassen på kveldstid for å få slutt på hærverket, meiner Grimstad. Ho forstår også om folk trekkjer seg frå dugnadsarbeid når sånt skjer. – Kven vil bruke tid og pengar på noko som vert øydelagt med ein gong. Vi skal etter planen lage ei sjørøvarskute også, men no spørs det kor mykje pengar som er igjen etter reparasjonane. Skifertrappa utanfor har fleire gongar blitt øydelagt av at nokon rulla ein stor stein ned, så den vert knust. Vaktmeisteren prøver å fikse den, men no er den øydelagt igjen. Kan ikkje dei finne på noko anna å gjere, sukkar Grimstad.