I den nye reguleringsplanen er det teke omsyn til innkomne merknader frå mellom anna fylket. Kommunestyret vedtok samrøystes å godkjenne planane for nytt hyttefelt på Eika for 22 hytter.